مقاله ها

جهیزیه
نوعروس ها سفره هفت سین را اینگونه بچینند!!
نوعروس ها سفره هفت سین را اینگونه بچینند!!

نوعروس ها سفره هفت سین را اینگونه بچینند!! سال نو نزدیک است و طبق رسم و رسوم چیدن سفده هفت سین نیز ماجرای خودش را دارد و در این میان اگر نوعروس باشید اهمیت مساله جدی تر خواهد شد چرا که علاوه بر بجا آوردن رسم هفت سین باید سلیقه خودتان را نیز در اولین نوروز مشترک به اطرافیان نشان ...