مجله عروس

کارت کیک دسته گل عروس

کیک های عروسی با طراحی شگفت انگیز...

  • person admin
  • today ۱۱ دي ۱۳۴۸

کیک های عروسی با طراحی شگفت انگیز... کیک عروسی یکی از بخش های مهم در مراسم است . امروز طراحی های عجیب و ظریف در کیک عروسی بسیار پیشرفته شده تا جایی که ممکن است باورش سخت باشد که کیک عروسی با اینهمه دقت طراحی و تهیه شده باشد. در ادامه نمونه هایی از کیک های عروسی عجیب و بسیار زیبا را ببینید: &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13132" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/67890.jpg" alt="67890" width="400" height="600" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-13133" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/4567890.jpg" alt="4567890" width="400" height="600" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-13134" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/456789080.jpg" alt="456789080" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13135" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/white-wedding-cakes-elegantly-iced.jpg" alt="white-wedding-cakes-elegantly-iced" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13136" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/white-wedding-cakes-lulus-20169_297016121.jpg" alt="white-wedding-cakes-lulus-20169_297016121" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13137" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/white-wedding-cakes-elegantly-iced-I.jpg" alt="white-wedding-cakes-elegantly-iced-I" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13138" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/romantic-wedding-cakes-a-white-cake-Gar.jpg" alt="romantic-wedding-cakes-a-white-cake-Gar" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13139" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/romantic-wedding-cakes-Amanda_Marie_Phot.jpg" alt="romantic-wedding-cakes-Amanda_Marie_Phot" width="600" height="400" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13140" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/romantic-wedding-cakes-elegantly-iced.jpg" alt="romantic-wedding-cakes-elegantly-iced" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13141" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/romantic-wedding-cakes-Eye_Wander_Ph.jpg" alt="romantic-wedding-cakes-Eye_Wander_Ph" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13142" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/black-white-wedding-cakes-elegantly-i.jpg" alt="black-white-wedding-cakes-elegantly-i" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13143" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/white-wedding-cakes-elegan.jpg" alt="white-wedding-cakes-elegan" width="600" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13144" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/textured-wedding-cakes-lulus-424730_101511940127465.jpg" alt="textured-wedding-cakes-lulus-424730_101511940127465" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13145" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/bling-wedding-cakes-palermos.jpg" alt="bling-wedding-cakes-palermos" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13146" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/8u987789.jpg" alt="8u987789" width="400" height="546" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13147" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/gown-inspired-wedding-cakes-palermos-.jpg" alt="gown-inspired-wedding-cakes-palermos-" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13148" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/bling-wedding-cakes-cake-alchemy-temperl.jpg" alt="bling-wedding-cakes-cake-alchemy-temperl" width="400" height="600" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-13149" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/bling-wedding-cakes-Mulberry_Lane_Studio_CMLSMorganPa.jpg" alt="bling-wedding-cakes-Mulberry_Lane_Studio_CMLSMorganPa" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13150" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/floral-wedding-cakes-lulus-483994_10151116369281539_.jpg" alt="floral-wedding-cakes-lulus-483994_10151116369281539_" width="400" height="600" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-13151" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/floral-wedding-cakes-cake-alchemy-sa.jpg" alt="floral-wedding-cakes-cake-alchemy-sa" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13152" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/floral-wedding-cakes-mark-joseph-C.jpg" alt="floral-wedding-cakes-mark-joseph-C" width="375" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13153" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/gown-inspired-wedding-cakes-elegantly-ice.jpg" alt="gown-inspired-wedding-cakes-elegantly-ice" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13154" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/colorful-wedding-cakes-lulus-39534_480211.jpg" alt="colorful-wedding-cakes-lulus-39534_480211" width="600" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13155" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/unique-shape-wedding-cake-memoire_.jpg" alt="unique-shape-wedding-cake-memoire_" width="400" height="600" /> &nbsp; <img class="aligncenter size-full wp-image-13156" src="http://www.aroospage.com/wp-content/uploads/2017/04/hand-painted-wedding-cakes-lulus-216099_10151173275611539.jpg" alt="hand-painted-wedding-cakes-lulus-216099_10151173275611539" width="600" height="600" /> &nbsp; مجله عروس منبع:اختصاصی عروس پیج

نظرات کاربران

در حال حاضر نظری برای این بخش ثبت نشده است

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
متن پیام